LOGO1

P3200287Godfried Dols

"
Precies op de grens van mijn binnenwereld en buitenwereld manifesteert zich een beeld". Zo ondergaat hij zelf het zoeken met zijn handen naar vormen en lijnen die kracht, kwetsbaarheid of verschillende emoties verbeelden.
Zijn werk kenmerkt zich als een dynamisch spel van beweging, balans en zwaartekracht, met een ‘barokke’ touch van eigentijdse vrouwelijke en mythische elementen. Zijn inspiratiebronnen zijn de Griekse mythologie of het leven zoals hij dat persoonlijk ervaart. Het is als het ware een drang om de ziel der dingen te verbeelden.

Als autodidact ontwikkelde hij zijn talent door lessen te volgen bij tal van leerrmeesters op het gebied van artistieke vormgeving en voor de diverse technieken die nodig zijn om tot beeld te komen dat voldoet aan datgene dat hij tot uitdrukking in zijn werk wil brengen.

Door esthetische vormen en lijnen ontstaat zo een oevre dat de toeschouwer in vervoering brengt.

© 2006-2019 galerie het moment
® marielle overdulve
alle rechten voorbehouden

galerie het moment

Poststraat 28
4301AD Zierikzee
+31(0) 111 411202