LOGO1

jef huibers
Jef Huibers ontwerpt grote zilveren objecten, die uitgevoerd worden in samenwerking met de zilversmeden Jan van Nouhuys, Kees Oele, André van Loon en Bert Kreijen. Het zijn objecten van zilver die soms met andere materialen worden gecombineerd.

De ontwerpen staan geheel los van de rol die zilveren objecten dikwijls als gebruiksvoorwerp vervullen. Ze krijgen een autonome rol als kunstobject waarin een spanning ontstaat vanwege de verschillende soorten materialen die worden gebruikt.

Belangrijke inspiratiebronnen zijn de mythologie, de symboliek en de kunstgeschiedenis. Huibers combineert tekst met beeld om daarmee met nog meer zeggingskracht uitdrukking te geven aan hetgeen hem bezighoudt. Al zijn werk staat onder invloed van een sterk historisch besef.  Naarmate men langer naar zijn werk kijkt ontdekt men steeds nieuwe elementen die ieder hun eigen betekenis lijken te hebben.  

zijn zilveren objecten zijn niet meer in de galerie

© 2006-2019 galerie het moment
® marielle overdulve
alle rechten voorbehouden

galerie het moment

Poststraat 28
4301AD Zierikzee
+31(0) 111 411202