LOGO1

Privacyreglement galerie het moment

Galerie het moment v.o.f. , is gevestigd te Zierikzee. Voor onze activiteiten hanteren wij de werknamen, “galerie het moment” en “het moment-edelsmeden”. Het privacybeleid is daarop van toepassing.

BELEID

Galerie het moment verzamelt persoonsgegevens en legt die vast alleen als dat van belang is voor het uitvoeren van een aan ons verstrekte opdracht of voor het uitbrengen van een offerte. De vastgelegde gegevens worden uitsluitend vastgelegd met het doel een optimale dienstverlening te bieden. Wij leggen geen privacygevoelige gegevens vast.

WAT LEGGEN WIJ VAST

Wij registreren van de opdrachtgever het volgende:
- naam, adres, woonplaats
- telefoonnummer, email-adres
- omschrijving van de opdracht, waaronder productspecificaties, prijs en levertijd.
- mailberichten met betrekking tot de uitvoering van de opdracht

Van de kunstenaars en van de edelsmeden leggen wij tevens het rekeningnummer vast ten behoeve van het overmaken van de courtage.

HOE LEGGEN WIJ DAT VAST

De opdracht wordt in eerste instantie op papier vastgelegd.De opdrachtgever ontvangt daarvan een exemplaar. De verstrekte gegevens worden in ons adresbestand vastgelegd. De op naam gestelde facturen worden schriftelijk en electronisch vastgelegd.

WAT DOEN WIJ MET DE GEGEVENS

De gegevens worden uitsluitend door de vennoten van de onderneming geraadpleegd om de opdrachtgever van dienst te kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. Voor de verzending per post worden de adresgegevens, telefoonnummer en email-adres doorgegeven aan de distributeur, PostNL of Mikropakket Nederland BV. De factuurgegevens worden aan Schipper accountants te Zierikzee beschikbaar gesteld ten behoeve van het opmaken van de jaarstukken. Indien en voor zover aan wettelijke verplichtingen moet worden voldaan worden gegevens aan bevoegde instanties beschikbaar gesteld.

COOKIES

Wij maken op onze websites www.galeriehetmoment.nl en www.hetmoment-edeslmeden.nl geen gebruik van cookies.

GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. Deze informatie wordt, waaronder uw IP-adres, automatisch overgebracht naar Google. Google legt die informatie vast op servers in de Verenigde Staten. Lees daarvoor het privacybeleid van Google en meer specifiek het privacybeleid van Google Analytics.

INZAGE IN DE GEGEVENS

De opdrachtgever kan ons ten alle tijde verzoeken de door ons vastgelegde gegevens toe te zenden. Indien daartoe aanleiding is wijzigen wij de vastgelegde gegevens of verwijderen deze.

CAMERABEWAKING

In onze panden staan camera’s opgesteld ten behoeve van de bewaking van de aanwezige goederen. De beelden zijn zichtbaar op een monitor en worden digitaal vastgelegd. De beelden worden in geval van diefstal of molest ter beschikking gesteld van de beveiligingscommissie van de Federatie Goud- en Zilversmeden en zonodig aan bevoegde instanties.

De bewaartermijn van de camerabeelden is 30 dagen.

 

Galerie het moment

Zierikzee, mei 2018

© 2006-2019 galerie het moment
® marielle overdulve
alle rechten voorbehouden

galerie het moment

Poststraat 28
4301AD Zierikzee
+31(0) 111 411202